سامانه مصوبات شورای شهر

شورای شهر به‌ عنوان نماینده مردم، تأثیر زیادی در اداره و کنترل شهر دارد. با توجه به اهمیت شوراها در کشور ما، شهروندان جهت برطرف نمودن مشکلات خود و جامعه مراجعه‌ی بسیار زیادی به آنها دارند.

یکی از وظایف اصلی شورا رسیدگی به درخواست‌های شهروندان و برقراری ارتباط مستقیم با شهروندان جهت برطرف نمودن مشکلات آنان می‌باشد. با توجه به اینکه درخواست‌های زیادی در امور مختلف به شورای شهر ارسال می‌گردد، لذا فرایند بررسی، کنترل، پاسخ‌دهی و پیگیری درخواست شهروندان، هم برای شورای شهر و هم برای شهروندان کاری دشوار و چه ‌بسا در بعضی موارد نشدنی می‌باشد.

شهروندان تمایل دارند که از نحوه عملکرد نمایندگان خود در شورا اطلاع پیدا کنند. همچنین با نمایندگان خود به ‌طور مستقیم حرف بزنند، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ایشان ارسال کنند و از آخرین اخبار مربوط به شوراها اطلاع پیدا کنند.

با توجه به اینکه در حال حاضر امور ذکرشده کاملاً به‌صورت دستی و کاغذی انجام می‌شود، مشکلات زیادی برای شهروندان و شورای شهر ایجاد می‌شود. شرکت رامان پرداز غرب جهت برطرف نمودن مشکلات بالا پیشنهاد طراحی و پیاده‌سازی یک پورتال سازمانی جهت ارتباط مؤثر شورای شهر با مردم را دارد. این پورتال سازمانی بیشتر امور مربوط به شهروندان را به‌صورت اینترنتی انجام می‌دهد. بخش مهم این پورتال داشتن یک سامانه جهت دریافت درخواست‌های شهروندان، بررسی درخواست‌ها و فرایند ایجاد مصوبات می‌باشد.

معایب روند موجود

راه حل ما

سامانه مصوبات شورای شهر
راه حلی مطمئن برای ثبت، نگهداری و گزارش گیری از مصوبات شورای شهر