سامانه کنتور خوان موبایلی رامان

با توجه به اینکه موبایل به یک ابزار ضروري در زندگی روزانه مبدل شده و فراتر از یک وسـیله ارتباط سامانه کنتور خوان با استفاده از موبایل کنتور خوانها را انجام داده و اطلاعات را به صورت آفلاین یا آنلاین به سرور ارسال می کند، همچنین امکان چاپ قبض در محل را فراهم می کند ، کمک شایانی خواهد کرد.

سامانه پیشنهادي این شرکت تلاش می کند تا بـا تجمیـع و اطـلاع رسـانی قبـوض صـادره توسـط سامانه کنتور خوان با استفاه از برنامه موبایلی ماموران قرائت را قادر می سازد که لیست مربوط به خود را بدو ن مراجعه به اداره دریافت نموده و قرائت های انجام شده را با استفاده از برنامه موبایلی ثبت کند و نتایج را در پایان به سرور ارسال کند.

شرکت آب و فاضلاب استان ایلام